Vilkår for brug af Lejebolig.dk

Vilkår og aftaleindgåelse

Det er en betingelse for brug af Lejebolig.dk, hvad enten der er tale om annoncering, køb af tillægsydelser til annoncer, eller brug af andre serviceydelser på Lejebolig.dk, at du har accepteret nærværende vilkår. Din brug af Lejebolig.dk anses som en accept af nærværende vilkår, der således udgør en bindende aftale mellem dig og Lejebolig.dk.

Vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Retningslinjer for annoncering

Lejebolig.dk tillader ikke annoncetekster, der kan opfattes som fjendtlige eller anstødelige udlæg mod individer, samfundsgrupper, virksomheder m.v. Vurderingen af, om en annoncetekst lever op til Lejebolig.dk's retningslinier for annoncering bestemmes alene af Lejebolig.dk, ligesom Lejebolig.dk forbeholder sig ret til uden varsel at bortredigere tekstpassager eller helt afvise at en annonce, herunder at afskære en annoncør fra at benytte sig af Lejebolig.dk's tjenesteydelser.

Endvidere forbeholder Lejebolig.dk sig retten til uden varsel at redigere eller forkaste annoncer, som efter Lejebolig.dk's vurdering ikke er udfyldt korrekt, eller som i ordlyd kan opfattes som anstødelige, hvad enten dette skyldes seksuelle, racistiske, kønsdiskriminerende eller lignende undertoner. Lejebolig.dk tillader ikke, at annonceoverskrifter eller annonce(fri)tekster indeholder telefonnumre, e-mailadresser, internetadresser. Lejebolig.dk tillader ikke annoncer, hvor overtagelse af et lejemål er betinget af varekøb eller af levering af ydelser, medmindre der er tale om en funktion som vicevært eller forhold, der efter Lejebolig.dk's vurdering kan sidestilles hermed. Overskridelse af et eller flere af disse forhold vil medføre at den pågældende annonce redigeres eller forkastes uden varsel.

Lejebolig.dk gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål, at annoncer for erhvervslejemål kan afvises, såfremt der ikke er tilknyttet en bolig.

Anvendelse af data publiceret på Lejebolig.dk

Login til Lejebolig.dk og oprettede annoncer er strengt personlige, og det ikke er tilladt at videresælge, udleje, forære eller på anden vis videregive disse informationer.

Data på Lejebolig.dk er ophavsretsligt beskyttet og må således kun anvendes i den form, det er tiltænkt i henhold til den service, der udbydes på Lejebolig.dk. Det betyder, at man som ikke-betalende eller betalende bruger på Lejebolig.dk må tage kontakt til annoncøren/udlejeren via den kontaktmulighed, der på annoncer stilles til rådighed af Lejebolig.dk og udelukkende med det formål at finde en bolig.

Data på Lejebolig.dk må ikke anvendes i kommercielt øjemed, og må således ikke crawles eller kopieres med henblik på at anvende data i forbindelse med konkurrerende virksomhed. Ved data publiceret på Lejebolig.dk forstås annoncetekster, data og detaljer om lejemål, billeder, kontaktinfo til udlejer i form af telefonnummer, email eller URL og anden info, der er publiceret på annoncer på Lejebolig.dk.

Datasikkerhed

Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved din tilmelding til Lejebolig.dk, er placeret i Lejebolig.dks hostingcenter i Viborg (c/o Freeway).

Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig som annoncør på Lejebolig.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Lejebolig.dk. Lejebolig.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger

For information om vores behandling af personlige oplysninger refereres der til vores persondatapolitik

Ajourføring af oplysninger

Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af Lejebolig.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Lejebolig.dk ikke benyttes fuldt ud.

Betaling over Internet

Enhver form for online betaling af ydelser på Lejebolig.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og Lejebolig.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låse-ikon, hvor låsen er lukket. Lejebolig.dk har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på Lejebolig.dk, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, JCB og Maestro.

Handel på Lejebolig.dk

På Lejebolig.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen, prisen inkl. moms og eventuelle betalingsvilkår. Du har således altid mulighed for at afbryde dit køb, inden betalingen gennemføres, såfremt du ikke ønsker at erhverve den pågældende ydelse. Har du spørgsmål til ydelser på Lejebolig.dk, er du altid velkommen til at kontakte os på betaling@lejebolig.dk

For alle ydelser, som du kan erhverve på Lejebolig.dk gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer eller tillægsydelser hertil. Bemærk således, at når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at køb af annoncer og eventuelle tillægsydelser ikke kan fortrydes i det øjeblik betalingen er gennemført.

Support eller reklamation

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af Lejebolig.dk, eller ønsker du at komme med ris eller ros, henviser vi til kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

Lejebolig.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på Lejebolig.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Lejebolig.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Lejebolig.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Lejebolig.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lejebolig.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lejebolig.dk. Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Lejebolig.dk's kontrol.

Lejebolig.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Lejebolig.dk, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af Lejebolig.dk.

Lejebolig.dk påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte. Lejebolig.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller henvendelse fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være. Den boligsøgende skal selv sikre sig, at udlejer har ret til at udleje den pågældende bolig.

Lejebolig.dk kan ikke holdes ansvarlig for vilkårene på udlejeres sites. Af den grund kan refunderinger ikke ske med udgangspunkt i disse sites vilkår.

Udsendelse af e-mails samt tilmelding og afmelding

Når du opretter en brugerkonto på Lejebolig.dk, accepterer du samtidig at modtage e-mails fra Lejebolig.dk, herunder e-mails om relevante lejemål, servicemails og gode tilbud. E-mails kan afmeldes via afmeldingslinks nederst i de mails, du modtager eller via "Min konto", når du er logget ind på Lejebolig.dk

Ændring af vilkår

Lejebolig.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priser. Nærværende vilkår er senest rettet til den 30. maj 2016.