Om København

København (Københavns Kommune) er landets største by og står således også for landets største udvalg af lejeboliger og lejelejligheder. Lejemålene til beboelse i København består primært af leje-lejligheder og værelser til leje, men man finder i bestemte områder af KBH også huse og villaer til leje.

Efterspørgslen efter ledige lejeboliger er grundet det store antal beboer, arbejdspladser og studieinstitutioner (KUA - Københavns Universitet, CBS - Handelshøjskolen i København, Landbohøjskolen, Sygeplejeskolen, Niels Brock, handelsskoler, tekniske skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder) også tilsvarende større i København by og brokvartererne i forhold til andre byer i Danmark. Frederiksberg, der ligger op ad Københavns kommune er således også en attraktiv by at søge lejebolig i.

Geografisk set ligger København på det nordøstlige Sjælland med en del af byen på øen Amager (København S).

Især betegnelserne Storkøbenhavn og senere Hovedstadsområdet begyndte man først at anvende i efterkrigstiden. Københavns Kommunes godt halve million indbyggere udgør omtrent halvdelen af det samlede Københavns indbyggertal.

København er berømt for at have en bygningsmasse i 5-6 etagers højde. I 2008 vedtog man, at Indre By (København K) skal friholdes for højhuse. Således er København præget af punktvise fornyelser af bygningsmassen frem for voldsomme rydninger af større kvarterer.

Christian 4. indtager en særlig plads i byens historie. Ikke blot fordoblede han byens areal og anlagde Christianshavn og Nyboder, men han var også hovedstadens første byplanlægger. En af 1900-tallets største arkitekter Arne Jacobsen introducerede modernismen i Danmark og prægede byen med bl.a. Royal Hotel og Nationalbanken.

1970'erne og 1980'erne var præget af elementbyggeri i beton, dog fortrinsvis i forstæderne. I de centrale dele af København var der i perioden mest fokus på bysaneringer, denne gang rettet mod de kummerlige baggårdskarreer i brokvartererne. Således har man eksempelvis på både Nørrebro, Amagerbro og Vesterbro oplevet flotte bysaneringer, der er kommet lejere og ejere af lejlighederne omkring gårdene til gode. I dag er disse gårde en af årsagerne til, at disse to bydele er blevet meget populære blandt unge og familier med børn, som ikke tidligere ville vælge disse bydele som et sted at leje en bolig.

Udover gårdsaneringer begyndte man 1990'erne at igangsætte store bevarende byfornyelsesprojekter på Vesterbro og på Amagerbro. Derudover skulle anlæggelsen af Ørestad skulle være med til at trække hovedstaden op.

København har længe været en tætbebygget men ikke særlig høj by. Dette skyldes bl.a. en stor respekt for byens historiske tårne og meget strenge lokalplaner. I de seneste 100 år har den generelle maksimale bygningshøjde været ca. 25 meter. Dette har medført, at de højeste bygninger i Indre By til dato er tårne og spir på eksempelvis Københavns Rådhus, Christiansborg og Vor Frelsers Kirke. Domus Vista på Frederiksberg var indtil 2005 desuden Nordens højeste bolighus, hvor man i dag primært finder lejeboliger.